يکشنبه 1392/5/20

صفحه آرايي – تركيب بندي:
مهمترين گام در ارائه يك اثر زيبا و هنري چگونگي چيدن عناصر (تصوير و   متني) به اصطلاح صفحه آرايي و تركيب آنها با هم مي باشد. علاوه بر آن تركيب    بندي يك اثر در جلب توجه بيننده نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد. يك   گرافيست خوب در آثار خود بايد با چيدن عناصر اعم از حروف، تصوير و ساير   عناصر بتواند مجموعه اي را به وجود بياورد كه رسيدن به معناي مورد نظر را  آسان ساخته و ذهن بيننده را آشفته نسازد و براي وي قابل درك باشد. علاوه بر   آن زيبا و دوست داشتني و اصولي نيز باشد. اين برخورد و نگرش (صفحه آرايي)   بايد با دقت و علم به موضوع باشد در اين ارتباط از قواعد مطلق خبري نيست   ولي با اين اوصاف درباره ي نتيجه ي كار نهايي و سازماندهي اجزاي مختلف  بصري  در يك كار و تاثير آن بر محتواي كار اطلاعات نسبتا زيادي لازم  است.بسياري  از آن اطلاعات براي فهم محتوي شكل هاي بصري نتيجه تحقيقات و  تجربياتي بوده  است كه درباره نحوه كار حواس انسان توسط هنرمندان از ابتدا  تاكنون صورت  گرفته است.
صفحه آرايي به عنوان فن ايجاد تعادل و توازن در آثار هنري نقش اساسي و   مهم دارد. از اين جهت كه كليه عناصر متعدد وقتي به شكل هماهنگ در كنار هم  قرار مي گيرند به نظر زيبا و چشم نواز مي رسند و علاوه بر آن عناصر فوق ضمن   ايجاد تعادل در يكديگر نيز تاثير گذار هستند. صفحه آرايي فقط چيدن و در   كنار هم گذاشتن عكس و متن تايپ شده با نظم معين نيست چرا كه همواره زيبايي   با منطقي و علمي بودن آن در يك جهت نمي باشد. صفحه آرايي و تركيب بندي خوب   بايد در بيان عمق موضوع و درك بهتر محتوا مفيد و موثر باشد.
براي يك صفحه آرايي خوب بايد هنرمند از بهترين ابزارها و بهترين عناصر   بصري در صفحه خود سود جويد وقتي صحبت از نوع حروف است بايد از بين حروف   مختلف (به اصطلاح نامزد هاي مختلف) بهترين را انتخاب كرد و بكار گرفت.
همچنين شكل حروف، اندازه و تضاد موجود ميان عناصر نوشتاري بايد كاملا   متناسب و مناسب با عكس و طرح و در جهت تكميل همديگر به كار گرفته شوند. در   صفحه آرايي وحدت و انسجام خيلي مهم است. اتصال يا امتداد يك خط منحني يا   مستقيم به هريك از موضوعاتي كه در يك صفحه قرار دارند مي تواند چشم مخاطب    را طبق نظر و هدف صفحه آرا در تمام جهات صفحه به چرخش در آورده و با ايجاد   تنوع در چيدن حروف با فرم هاي مختلف از يكنواختي بكاهد.
در يك صفحه آرايي خوب بايد از وجود فضاهاي خالي بدون استفاده پرهيز شود.  علاوه بر آن با كنترل فضاهاي منفي مي توان به وحدت و انسجام ميان سفيدي و   سياهي رسيد. صفحه آرايي به شيوه هاي مختلف متقارن و غير متقارن انجام مي   شود كه هركدام در جاي خود حائز اهميت است.
رعايت اندازه و تناسب و كنترل نقاط حساس صفحه و چيدن عناصر اصلي در نقطه  طلايي كه بر اساس اصول رياضي و محاسبات آن حائز اهميت مي باشد.
اصلي ترين و ابتدايي ترين كار صفحه آرا شناسايي آن نقاط و تقسيم بندي   صفحه به سطوحي است كه در كنار هم قرار گرفته و مجموعه هماهنگي را به وجود  مي آورند.
وقتي طراحي را بوسيله رنگ ها ، شكل ها، خطوط، بافت ها، اندازه هايي به   وجود مي آوريم و آنها را در كارمان به يكديگر مربوط مي سازيم اين كار در   واقع كمپوزيسيوني است كه طراح بوسيله آن مي خواهد منظور خود را بيان كند.
تركيب يك اثر تصويري نقش بسيار پر اهميتي در ايجاد زيبايي هنري آن دارد.  به عبارت ديگر، يكي از عوامل مهم زيبايي در يك كار هنري كمپوزيسيون آن   است. البته بايد توجه داشت كه براي ايجاد يك تركيب خوب بصري، قانون و فرمول    مشخص و قاطعي نمي توان ارائه داد. در واقع اين مسئله بستگي به طرز ديد و    انديشه هر هنرمند دارد ولي مي توان به بعضي اصول و نكاتي كه باعث بيشتر يك   تركيب بصري مي شود اشاره كرد: مهمترين عامل فيزيكي و فيزيولوژيكي بر حواس   بشر نياز او به تعادل است. تعادل وضعيتي مقابل واژگوني است.
تعادل يك كمپوزيسيون، شبيه در يك تراز است.
به اين معنا كه وقتي تعادل در يك صفحه به وجود مي آيد كه كليه عناصر   موجود در صفحه يا كادر در تمام سطوح صفحه به گونه اي تقسيم شوند و قرار   گيرند كه چشم بيننده همه آن ها را با هم با هم ببيند و به راحتي در كل صفحه    گردش كند. به عبارت ديگر اگر تمام يا بيشتر عناصر در يك طرف صفحه جمع  شوند  و طرف ديگر خالي بماند، اين صفحه داراي تعادل نيست و يا مثلا در  طراحي  كارت ويزيت يا سربرگ و پاكت نامه فرض كنيم سطوح رنگي بيشتر در يك  طرف باشند  و سطوح غير رنگي در اطراف ديگر، باز اين صفحه از نظر بصري  متعادل نسيت.
گاه طراحي يك ست ممكن است به گونه اي باشد كه مثلا در كارت ويزيت عناصر   بصري در يك نقطه به طرز زيبايي روي هم نشسته اند و تركيب جالبي را به وجود   آورده اند و طرف ديگر صفحه خالي مانده كه طراح مي تواند در طرف خالي صفحه    حروف و نوشته يا به گونه اي در آورد كه با عناصري كه در يك نقطه جمع شده    اند نوعي تعادل حسي ايجاد كند.
در مورد دو مي توان اين مسئله را مطرح كرد كه هر عنصر يا شكل داراي   نيرويي است كه در صفحه مي تواند خودنمايي كند و زماني كه چند عنصر يا شكل  در يك كمپوزيسيون در كنار هم قرار مي گيرند، نيروهاي مختلف آنها با يكديگر    برخورد مي كند و تركيبي را به وجود مي آورند براي آنكه اين تركيب از يك   تعادل و توازن خوب و جالبي برخوردار باشد بايد اين عناصر و شكل ها را به   گونه اي كنار هم قرار دهيم كه از نظر بعدي داراي نيروهاي مساوي و يا متعادل   باشد.
در مورد سوم نيز مي توان گفت كه تمام شكل ها در طبيعت بر يك زمينه قرار   دارد. به عبارت ساده تر، كليه اشكال خارج از فضاي اطراف خودشان نيستند و هر    شكلي در زمينه اطراف خود قرار دارند. شكل هاي اصلي فضاهاي پر هستند و شكل   هاي زمينه، فضاهاي خالي را تشكيل مي دهند.
در اين مبحث لازم شد به اين نكته اشاره كنيم كه هرچند حتما بايد نكات  فوق   براي طراحي يك ست اداري را رعايت كرد و در اين شكي نيست ولي اين را هم  مي  توان گفت كه يك طراح يا گرافيست وقتي وارد بازار كار مي شود ممكن است با   هر نوع مشتري سر و كار داشته باشد. هركدام از آنها داراي يك تفكر و طرز   فكر و انديشه براي تحليل كار خود دارند و در آخر كار خود را بررسي مي كنند   كه اگر اتودها تاييد شد طراح مي تواند آن را اجرا كند اين امكان وجود دارد   كه هر اتودهايي كه طراح به مشتري نشان مي دهد آنچنان كه بايد و شايد مورد   قبول مشتري نيست و ممكن است ابهاماتي را براي او به وجود بياورد هر چند  كه  اين توده ها از نظر ما تاكيد شده هستند چون طبق قوانين و با در نظر  گرفتن  سواد بصري طراحي و از هر نظر بررسي شده اند. يك طراح و گرافيست خوب و  موفق  نبايد هيچگاه ايده و نظر خود را به زور به مشتري تحميل كند زيرا در  چنين  مواقعي ممكن است مشتري ناراحت شده و متوجه منظور طراح نشود و نهايتا  كار را  به ديگري واگذار كند و در واقع در بازار كار ممكن است طراح فرصت  كاري خوبي  را با سهل انگاري از دست بدهد.
يك طراح بايد بداند چگونه و با چه لحني با مشتري برخورد كند. مشتري كه   هيچ تخصصي از رشته گرافيك ندارد و كلمه كمپوزيسيون تا بحال به گوشش نخورده   وقتي كه طراح از اصطلاحات گرافيكي كار خود را براي او توضيح مي دهد هر چند   اين اصطلاحات براي طراح شناخته شده و عادي مي باشند مسلما اين مشتري متوجه  منظور او نخواهد شد. طراح بايد بداند كه با اين قبيل مشتري ها چگونه  بايد  برخورد كرد. اين بدان معنا نيست كه تخصص طراحي خود را به دست مشتري  ناشي  بسپاريم و او هرچه گفت ما انجام دهيم بلكه ما بايد با اصول و منطق  مشتري را  با روال كار آشنا كنيم و تركيب بندي را ايجاد كنيم كه واقع به  نوعي از  تكنيك هايي در كار استفاده كنيم كه هر عامه پسند باشد كه نهايتا  مي توانيم  يك ايده هنري و مورد پسند مشتري و عموم را ارائه دهيم. رنگي يا سياه و سفيد: يكي از مهمترين كيفيات بارز رنگ كيفيت بياني آن است كه جنبه هاي كاربردي رنگ مخصوصا در ارتباطات تصويري به اين خصيصه ارتباط دارد.
حالا نوبت رنگ است. يعني جالبترين ويژگي هر موضوعي كه مي تواند الگويي   انتخابي براي طراحي يك ست اداري با تركيب بندي مناسب باشد. براي مثال رنگ  سبز مي تواند بسيار شديد و بي روح يا بسيار جاندار و با احساس مشاهده گردد.   مي تواند عامل حركت يا بيان كننده بيماري و پوسيدگي باشد. از طرف ديگر مي   تواند بيانگر صلح و آرامش و با طبيعت و روستا و طريقه سالم زندگي در  پيوند  باشد. البته صحبت از معقوله رنگ دليل بر اين نيست كه فضاي ست اوراق  يا فضاي  طراحي آن حتما سرشار از رنگ هاي متنوع باشد به عنوان مثال استفاده  از يك  رنگ تند از خانواده رنگ گرمي چون قرمز كه تمام پس زمينه يك سربرگ  را  پوشانيده است و نوشته ها به صورت فانتزي قرار گرفته و به طوري كه از يك  امر  يا روح تصويري در يك اصطلاح مدرن استفاده شده است. اما مي توان اين  احساس  را درك كرد كه خوانايي يك نامه طولاني در روي چنين رنگي مشكل و خسته  كننده  است. البته گاهي طراحي ست با استفاده از كمترين رنگ يا به صورت دو  رنگ و يا  به صورت سفيد و سياه و رنگمايه هاي خاكستري تركيب بسيار زيبا و  جالبي را  در آن ايجاد كرده است. (البته بستگي به موضوع دارد) مي توان در  كار طراحي  با صراحت بيان كرد كه كارها به صورت سليقه اي مي باشند و هر  طراح و گرافيست  كار را به شيوه خاص خود و تصورات و استنباطي كه از موضوع  مورد نظر دارد  طراحي را شروع مي كند.
زماني كه يك كار چاپي به ما واگذار مي شود بايد همه جوانب را در نظر  گرفت   موضوع و پيام موضوع كه حرف اول را مي زند و بايد در اين مورد حساب شده   عمل كرد تا بتوان از عهده كار و مسئوليتي كه بر دوش است به صورت حرفه اي   با رضايت مشتري در آمد.
وقتي سفارش را گرفتيم بايد بدانيم و بيانديشيم كه چه كاري را، براي چه و  به چه منظور انجام مي دهيم. يا اينكه سفارشي كه گرفته ايم رنگي است يا   سياه و سفيد؟ اگر رنگي است قرار است دو رنگ چاپ شود يا چهار رنگ؟ رنگ هاي  گرم در آن استفاده شود يا سرد يا تلفيقي از اين دو. مثلا براي طراحي ست   اوراق تجاري خريد و فروش يخچال و فريزر استفاده از رنگ هايي از خانواده سرد    و درجاتي از توناليته آبي و از اين قبيل براي طراحي اين ست بسيار مناسب   است چرا كه با نگاه بر آن احساس خنكي به ما دست مي دهد يا براي ست تجاري   فروش شومينه و گاز و مشعل استفاده از رنگي از خانواده رنگ گرم مناسب مي  باشد چرا كه شور و حال گرما در آن احساس مي شود و براي طراحي ست اوراق براي   محيطي فرهنگي و عملي چون كودكستان استفاده از رنگ هاي شاد و جذاب كه به   نوعي با روحيه شاداب و پر هيجان بچه هاي اين گروه سني هماهنگي دارد نيز   مناسب مي باشد. استفاده از كتابچه رنگ هاي CMYK :
شما   پشت كامپيوتر نشسته ايد و رنگ هاي مختلف را روي طرح مورد نظرتان مي  گذاريد  و يكي را با حال و هواي كار خود مناسب مي بينيد. همه كارها انجام  مي شود و  طرح به تاييد كارفرما مي رسد اما كار چاپ شده با آنچه بر روي  صفحه مانيتور  ديده ايد، شده است. براي رفع اين مشكل و اشراف داشتن به رنگ هاي مورد  استفاده در طرح خود، بهتر است از كتابچه رنگهاي CMYK استفاده  نماييد. در  اين كتابچه كه در بازار يافت مي شود رنگ هاي مختلف با درصد  ترامهاي بكار  رفته در آنها نمايش داده شده است. به عبارت ديگر مي توان رنگ   مورد نظر را  در كتاب يافته و درصد رنگ هاي آن را در كار خود وارد كنيد. دقت كنيد كه  آنچه روي مانيتور ميبينيد با آنچه در كتاب چاپ شده است كمي  متفاوت خواهد  بود و درست به همين خاطر است كه استفاده از كتابچه رنگ  هايCMYK در رسيدن به  خواسته ها و رنگي كه مي خواهيم در كارمان به كار  ببريم مي تواند مفيد  باشد. انتخاب رنگ در كار طراحي به واسطه نرم افزارهاي   موجود چنان ساده شده  است كه گاهي طراح بدون در نظر گرفتن نكات منفي اقدام  به انتخاب رنگ مورد  نظر خود مي كند، به عبارت ديگر با توجه به ديد و   شناخت خود از رنگ ها، از  پاكت رنگ يكي را انتخاب مي كند غافل از اينكه  ممكن است اين عمل گاهي موجب  نازيبايي و حتي خرابي كار شود. . صفحه آرايي اوراق:
با توجه به اهميت اوراق اداري در حيات سياسي و اجتماعي و ارتباطي كشورها  و   به خصوص با عنايت به نقش ضعيف و در عين حال عميق آن در توسعه فرهنگي و   تعالي جامعه، به كارگيري امكانات پيشرفته و تكنولوژي روز از ضرورت هاي عصر   حاضر است.
آلوين تافلر نويسنده و نظريه پرداز معاصر معتقد است كه: <<دانايي،  خود قدرت محسوب مي شود>> اگر روزي قدرت شمشير يا لوله تفنگ كارساز  بود و روزي ديگر سرمايه و امكانات مادي، فردا هر جا كه اطلاعات بيشتري   انباشته شده باشد، قدرت بيشتر را در آنجا خواهيد ديد و اين احتمال وجود   دارد كه دانايي سرچشمه همه گونه قدرت باشد و هركس يك كلام بيشتر بداند، يك   گام پيشتر هم بايستد و بدون شك گرافيك در توليد اين دانايي نقش مهمي دارد.
گوناگوني اوراق، به همان اندازه كه به محلي يا بين المللي بودن آنها   بستگي دارد، بيان كننده عادات و سنت ها و تفاوت هاي فرهنگي عمومي نيز هست.   با توجه به اين مسائل است كه هر شخصي مي كوشد براي جلب توجه بيشتر مخاطبان   خود روشهاي ابتكاري و اصيل تري را به طراحي آنها بيابد.
شرايط اقتصادي و صنعتي جوامع نيز باعث مي شوند تا افراد، بخش عمده اي از  اوراق را به اطلاعات اختصاص دهند. اوراق رنگي از اين بابت پر رونق تر   هستند.
صفحه بندي مناسب، تيتر بندي جذاب، انتخاب حروف مناسب و بهره مندي از   تصاوير آرم گويا از ويژگي هاي اين اوراق هستند و با تمام تعجيلي كه در كار   صفحه آرايي وجود دارد به گرافيك آن نيز اهميت داده مي شود چرا كه يكي از   جاذبه هاي هر اوراق آرايش خوب صفحات آن است.
معمولا محتوي هر اوراق با توجه به سفارش دهنده و مخاطبان آن تنظيم مي  شود   و هر فرد كوشش دارد تا قشر ويژه اي از جامعه را در اطلاع رساني پوشش   بدهد.
تصاوير، تيترها، مطالبي سطحي و مسائل سرگرم كننده مخاطبان عامه پسندي   دارند كه خواندن آنها نهايت كنجكاوي و علاقه مندي آنها اطلاع از زندگي، هنر    و كاربردهاي روزمره است. اوراق كه در يك يا دو رنگ چاپ مي شوند و گاهي به   خاطر رقابت و ايجاد انگيزه بيشتر در مخاطبان خود مبادرت به چاپ تمام رنگي   نيز مي نمايند قطع آنها نيز معمولا كوچكتر از ديگر كارها و آثار گرافيكي   است.
صفحه آرايي، حروف چيني و تيتر بندي اين اوراق نيز معمولا سبك، سرسري و شلخته نيست و از معيارهاي گرافيكي و كارشناسانه فاصله ندارد.
اوراق اداري عموما داراي اطلاعاتي مهم و ماندگار همراه با مطالبي  كاربردي   و تحليلي هستند كه در قالبي شكيل، روشنفكرانه و گرافيكي ساده اما  معقول چاپ و منتشر مي شوند. در برخي موارد عموما تك رنگ هستند و گاهي از  رنگ  دوم، آن هم نسبتا سنگين و با وقار بهره مي گيرند. در آن ها به معيارهاي   گرافيكي اهميت بيشتري مي دهند و از اين هنر براي بيان پاره اي از مسايل   بهره مي گيرند. استفاده از تصاوير كم و كاريكاتورهاي پر محتوا از ديگر   خصيصه هاي برخي اوراق است.
اوراق ملي آنهايي هستند كه علاوه بر پايتخت در سراسر كشور نيز منتشر مي شوند. تيراژ زياد و توزيع گسترده از ويژگي هاي آن هاست.
اوراق منطقه اي يا محلي به آنهايي گفته مي شود كه در يك شهر و يا شهرستان و حداكثر در استان منتشر مي شوند.
اوراق بر حسب كاركرد، موضوع و تعداد نسخه هاي منتشره قطع هاي مختلفي دارند.
اوراق بزرگ با قطع ۴۰×۳۰ سانتي متر كه كمتر رايج هستند.
اوراق معمولي با قطع ۳۰×۲۰ سانتي متر كه در ايران ارجعيت دارد و بسياري در اين قطع منتشر شده مي شوند.
اوراق با قطع ۲۰×۱۵ سانتي متر كه اين قطع نيز به ندرت چاپ مي شود.
اوراق با قطع ۱۵×۱۰ سانتي متر كه كوچكتر از اوراق معمولي بوده و عموما   محلي هستند و يا به خاطر موضوعات تخصصي شان در اين قطع چاپ مي شوند.
نكته ديگري كه در تعيين قطع اوراق موثر است، قطع كاغذهاي استاندارد  موجود   در بازار است. براي استفاده بهينه از كاغذ و نداشتن دور ريز، كوشش مي  شود  تا از امكانات كاغذهاي موجود حداكثر بهره برداري بشود. اين موضوع در  همه  جهان رعايت مي شود مگر در بسيار استثنايي كه صاحب آن علاقمند است قطع   كاملا ويژه و منحصر به فرد باشد . بابت آن هزينه ي بيشتري نيز مي پردازد.
ويژگي ديگر اوراق، كاغذ آن هاست. اوراق چون يكبار مصرف نيستند معمولا   برروي كاغذ مرغوب چاپ مي شوند و با تيراژ كم استفاده مي شود اما در اكثر   موارد داراي گرمي بالا بوده و تيراژ زياد دارند. . تاريخچه كارت ويزيت:
كارت هاي ويزيت ابتدا در فرانسه در قرن ۱۷ به صورت كارت هاي ديدار يا   ملاقات از آنها نام برده مي شد. اندازه اين كارت ها كمي كوچكتر از اندازه  دست يك انسان بود. سپس اين كارتها به صورت كارت هاي دعوت تبريكات و مراسمات   و مناسبت ها و … مرسوم گشت. اولين كارت هاي ويزيت در فرانسه در طي  پادشاهي  لويي دوازدهم ظاهر شدند.
در انگلستان كارت هاي ويزيت به عنوان كارتهاي بازرگاني معرفي و شناخته  مي   شدند. اين كارت ها نسبت به كارت هاي تجاري Bussinesscard مقدم تر بودند.   كارت هاي بازرگاني بسيار مورد استفاده تاجران و بازرگانان بودند. اين كارت   ها به صورت راهنما بوده و نقشه نيز بر آن چاپ مي شد تا بازرگانان را علاوه   بر معرفي به سمت فروشگاه ها هدايت نمايد. روش چاپ اين كارت ها ابتدا به   صورت لتوپوس يا باسمه چوبي بود كه رواج داشت اما بعد از حكاكي استفاده مي   شد. از قرون ۱۹ به بعد كارت هاي بازرگاني با تك رنگ هاي ساده عرضه مي شدند.
بعدها با افزايش حرفه ها و شغل هاي متنوع نياز به توليد اين كارت ها   بيشتر شد و در نهايت چاپ كارت ها به صورت رنگي جهت تبليغات و تجارت انجام  شد.
كارت هاي ملاقات بعد از فرانسه در اروپا گسترش پيدا كردند، اين كارت ها   بيشتر به صورت زينتي براي آراستن جواهرات، اشياي قيمتي، روپوش خدمتكاران و   معرفي افراد همراه با حرفه آنها را شامل مي شدند. كارت هاي ويزيت  با  Calling card در اواسط قرن ۱۹ يك امر مهم و ضروري به شمار مي رفت در   آمريكا تمايزي بين حرفه و كارت هاي ويزيت به چشم مي خورد و امر مهمي در   تجارت محسوب مي شد. اين كارت ها اشخاص را براي قرارهاي ملاقات مهم و تجاري   در اجتماع در مكاني خاص فرا مي خواند.
در آن زمان قانون هاي رسمي براي ملاقات و معاشرتهاي اجتماعي وجود داشت.   هر معاشرت اجتماعي قانون مخصوص به خود را داشت. بعدها كارت هاي ملاقات به  عنوان مصرف و شناسنامه افراد معرفي شدند.
اولين كارت هاي ملاقات براي بيان چند منظور و موضوع خاص بين افراد در فرانسه با لغات و اصطلاحات فرانسوي رد و بدل مي شدند:
۱- براي تبريكات و جشن ها، شادماني و مراسم
۲- براي تشكر و قدرداني كردن
۳- براي فراخواندن خدمتكاران در خانه
۴- براي خانم ها و آقايان از طبقات بالاي اجتماع درآمد تجارت و بازرگاني
۵- براي سوداگري
۶- تبريك سال جديد
۷- براي يك امر مهم و حياتي در زندگي
۸- براي قرارهاي ملاقات و آشنايي . تاريخچه سربرگ:
حدود ۳۰سال قبل در طي يك لحظه جادوئي در تاريخ چاپ گروهي از متخصصان فوق  العاده باهوش يكديگر را يافتند و جلساتي بسيار طولاني برگزار كردند و به  تبادل اطلاعات و فنون پرداختند.
پيدايش، رشد و توسعه سربرگ ها بدون وجود يك سازمان بدون هدايت كننده  صورت   گرفت، هفت نفر از افراد هنرمند كه استقبال كنندگان اصلي سربرگ ها  بودند:   باب ميچل، مارك ارتيس، جان فرايزر، مايك رالي، نوئل وبر، ارل وهيل،  ريك فلورس. اين افراد همچنان كه در فن و فهم پيشرفت مي كردند به شركت در   مسابقه ساليانه تايمز روي آوردند عموما در هر زمينه اي برنده بودند، پس از   آن كه سربرگ ها در مجله تايمز مطرح شدند بقيه فعالان اين عرصه آن را فرا   گرفتند و گسترش دادند.
در ۱۹۸۲ لوئل وبر V.B.Q.BoiseBA را بنيان نهاد و از دست اندركاران اين   رشته در كل كشور دعوت به عمل آورد اولين نشست ها بر تكنيك هاي بر نقاشي و  حكاكي و طراحي بر روي سربرگ تاكيد داشت. در حالي كه در آخرين نشست ها ورود    به عصر كامپيوتر مورد توجه و قبول واقع شده شركت هاي طراحي امروزه تلاش مي   كنند خلاقيت و تكنيك خود را به نمايش بگذارند. . تاريخچه اي كوتاه از پاكت نامه:
تا سال ۱۸۴۰ تمام پاكت نامه ها دستي ساخته مي شدند، يعني دستي و تك تك   بريده مي شد و شكل مي گرفتند. در آن سال جرج ويلسون در انگلستان روشي ابداع    كرد كه توسط آن از يك كاغذ بزرگ تعدادي پاكت نامه بريده مي شد. بنابراين    مقدار كل ضايعات و دور ريز كاغذ كاهش مي يافت.
در سال ۱۸۴۵ ادوين هيل و وارن دلارو، دستگاهي ساختند كه با بخار كار مي   كرد و تنها پاكت ها را مي بريد بلكه تا هم مي كرد. (هر چند فرآيند چسب كاري    مكانيزه هنوز طراحي نشده بود) . انواع پاكت نامه:
پاكت نامه محصولي است براي بسته بندي كه معمولا از جنسي صاف و ساده  مانند   كاغذ تهيه مي شود و طوري طراحي شده كه يك جسم صاف مانند سربرگ را در  خود   جاي دهد. به طور معمول پاكت نامه از برش كاغذ به يكي از سه روش زير به  دست  مي آيد: برش نوري يا الماسي، صليب با بازوي كوتاه و بادكي. اين اشكال   باعث مي شوند در صورت تا شدن به طرف مركز، يك شكل مستطيلي يا مربعي بسازند   كه از چهار طرف آن داراي همپوشاني با طرف مقابل است و به اين ترتيب تا  كردن  به گونه اي باشد كه آخرين تايي كه بايد بسته شود در سمت كوتاه پاكت  باشد  از آن در صنعت توليد پاكت هاي تجاري به عنوان جيب نام برده مي شود.  گرچه در  اصل مي توان تاخوردگي ها را در نقاطي كه با هم همپوشاني دارند به  يكديگر  چسباند كه از اين نوع معمولا براي فرستادن نامه استفاده مي شود. در  برخي  پاكت ها از فيليگران استفاده مي شود كه مي توان آن را ته نقش ناميد و  آن  عبارت است از نوشته يا علاماتي كه در متن خمير كاغذ پيدا مي شود و  زمانيكه  پاكت را مقابل نور قرار دهيم ديده مي شود.
يك aerogram به خود نامه وابسته است و هردوي آنها طوري طراحي شده اند كه  به منظور كاهش وزن بتوان داخل شان نوشت (پاكت سرخود). هر پاكت دست سازي،  بالقوه يك كاغذ نامه است زيرا قبل از تا كردن مي توان مطلب مورد نظر را در    قسمتي از كاغذ كه به سمت داخل پاكت تا مي شود نوشت.
پاكت مورد استفاده جهت پني انگلستان كه در سال ۱۸۴۰ مورد استفاده قرار  مي   گرفت كاغذ نامه اي موزي شكل بود اما اگر مي خواستند يك نامه جداگانه در  آن قرار دهند هزينه پستي همچنان يك پني باقي مي ماند. وزن محموله نبايد از    يك اونس (۱۳ گرم) بيشتر مي شد. يك پاكت برگشتي، پاكتي است كه آدرس بر آن    نوشته شده و كوچكتر از پاكت اوليه بوده و در آن جاي مي گيرد. برخي پاكت ها   به گونه اي طراحي شده اند كه بتوان از آنها براي نامه برگشت مجدد استفاده   كرد كه اين كار باعث كاهش هزينه مي شود چون ديگر نيازي نيست پاكت برگشتي  را  نيز درون نامه اصلي قرار دهيد و وزن آن را زياد كنيد.
صنعت پست مستقيم از پاكت هاي برگشتي به عنوان مكانيزم پاسخ دهي بهره   فراوان مي برد. از آنجا كه پاكت نامه از كاغذ ساخته مي شود مي توان به آن  طرح يا متن دلخواهي را در امكان مورد نياز افزود. اين چيزيست كه پست مستقيم   مدت ها است از آن بهره مي برد و همين طور به تازگي جنبش هنريست. اكثريت   حدود ۴۰۰ ميليون پاكتي كه در اندازه هاي مختلف در سراسر جهان توليد مي شوند   ماشيني هستند.
صنعت ساخت ماشين پاكت سازي به طور بين المللي در انحصار <<وينكلر>> و <<دوبينر>> است. . ست اداري:
طراحي ست اوراق يكي ديگر از بسترهاي بسيار مهم در رشته گرافيك مي باشد  كه   بايد ديد تخصصي نسبت به آن وجود داشته باشد زيرا كه اهميت بسيار زيادي  در  امر تبليغات دارد ولي متاسفانه مورد كم لطفي قرار گرفته است.
مجموعه اي از كنار هم قرار گرفتن كارت ويزيت، سربرگ، پاكت نامه و … ست   اوراق را تشكيل مي دهند. علي رغم اينكه مانند يك خانواده در كنار هم هستند   ولي هركدام از اينها كاربرد جداگانه اي دارد و جزء لاينفك از تبليغات به   شمار مي آيند كه يك شركت اعم از خصوصي، دولتي و ارگانها و شركت هاي مختلف    براي انجام امور تبليغاتي و انجام امور مكاتبه اي و … از آن استفاده مي   كنند.
طراحي ست بستگي به موضوعات مورد نظر دارد كه انواع موضوعات ست اداري   عبارت است از: تجاري، فرهنگي، سياسي، علمي و مذهبي و … كه عليرغم اينكه   هركدام از اينها در رده هاي مختلف موضوعي قرار گرفته و طبقه بندي شده اند  ولي ممكن است وجوه مشتركي با هم داشته باشند و چند موضوع با هم ادغام شده   در قالب يك موضوع خاص مطرح شوند به عبارتي ست تجاري ممكن است جنبه علمي و    فرهنگي داشته باشد مانند طراحي ست براي آژانس هاي مسافرتي و يا ست سياسي،   مذهبي در كنار هم مطرح شوند و يك عنوان واحد را تشكيل دهند يا اينكه يك   مجتمع فرهنگي علاوه بر فعاليت هاي فرهنگي و علمي، نوع تجارت و كسب و كار   درآمد به حساب مي آيد كه در اين مورد چند موضوع (فرهنگي، علمي، تجاري) با   يكديگر ادغام شده اند. كارت ويزيت: واژه لاتين (Visiting) در فرهنگ فارسي  به  معناي ملاقات و ملاقات كننده مي باشد كه يك كارت كوچك تجاري است. كارت   ويزيت معرف يك شناسنامه كوچك است كه براي معرفي كالا شركت و موسسه و غيره   با ذكر شماره تلفن و آدرس به همراه امور خدماتي چاپ مي شود كه امروزه شاهد   اين پديده هستيد كه طراحي كارت ويزيت براي بازار گرمي و كسب درآمد ميان   سودجويان رواج پيدا كرده كه هيچكدام از اين ها در طراحي كارهاي چاپي و   گرافيكي تخصصي ندارند.
اگر كارت ويزيت به تنهايي از طراحي خوبي برخوردار باشد در تبليغات تاثير  فراواني دارد و حرف اول را مي زند به طوري كه اين كارت كه در قطع و اندازه    كوچك عرضه مي شود علي رغم اينكه شايد به چشم نيايد ولي بالعكس مي تواند يك   بمباران تبليغاتي بزرگ را راه اندازي كند.
.
سربرگ يا سرنامه:
عبارت است از: برگه، ورق، تكه كاغذي كه متن نامه در آن نوشته شده و جهت   ارسال پيامي يا براي درخواست چيزي و … براي برقراري ارتباط با موسسات و   ارگانهاي ديگر مي باشد. بارها ديده ايد كه مثلا براي اموري به موسسه يا   ارگان و مراكز آموزشي مراجعه كرده ايد در عين حال كه معرفي نامه اي همراه  خود داشته ايد تا با توجه به آن به امور شما رسيدگي شود. . پاكت نامه:
بسته اي كه سرنامه يا سربرگ در آن قرار مي گيرد و اينكه چگونه از نظر   زيبايي طراحي شود و اينكه نامه قرار است به چه شكل در آن گنجانده شود. همه و    همه بستگي به ايده و ذوق و سليقه طراح آن دارد. در واقع پاكت نامه محافظ    متن و محتواي نامه مي باشد. يك طرف از چهار طرف پاكت نامه اغلب چسب دار   هستند كه با اندكي مرطوب كردن، چسب خاصيت چسبندگي پيدا كرده و به سطح مي   چسبد. اين هم دليل به آن است كه تا گيرنده از بازنشدن آن مطمئن شود و به   عبارتي مي تواند محافظ نامه هاي محرمانه شود، هم اينكه محافظت از خود نامه   كه از پاكت بيرون نرود و نيز تميز بودن نامه تا رسيدن به مقصد كه در    خوانايي و رسايي پيام تاثير دارد. . مشخصات يك كارت ويزيت خوب:
۱- داراي تركيب بندي مناسب و جذاب و نو باشد.
۲- از لحاظ بصري مخاطب را به سرعت جذب كند.
۳- داراي فضاهاي مثبت و منفي متعادل باشد.
۴- استفاده ي مناسب از فونت هاي مرتبط با موضوع مثلا در يك كارت ويزيت  كه   مربوط به يك وكيل مي باشد فونت رسمي و سنگيني را مي طلبد در صورتيكه يك  كارت ويزيت پرورش اندام ميتواند فونت تبليغاتي تري را داشته باشد و يا كارت   ويزيت يك طراح گرافيك مي تواند كاملا ساختار شكنانه باشد.
آرم تصوير و نوشتار در بهترين حالت و بهترين كمپوزيسيون لي اوت شود رنگ   در كارت ويزيت از اهميت بسزايي برخوردار است به همين جهت طراح گرافيك بايد   حتما رنگها را به خوبي بشناسد و بر روانشناسي رنگ كاملا اشراف داشته باشد    چرا كه هر نوع ويزيتي مختص به حرفه و شغل خاصي است و هر حرفه و شغلي داراي   ويژگي هاي خاص خود مي باشد به همين جهت روانشناسي هر حرفه و شغل نيز  متفاوت  است.
توجه به ساختار شكني در طراحي ويزيت مي تواند آن ويزيت را در ذهن مخاطب   براي هميشه ماندگار سازد. ويزيت هايي كه عموما شلوغ بوده و فونت و رنگ   شناسي ندارند خيلي سريع از ذهن مخاطب حذف مي شوند در حالي كه يك ويزيت خلوت    با طراحي حرفه اي و ساده و يا يك ويزيتي كه در آن معيارهاي رايج و قديمي    طراحي به هم ريخته شده و در آن ساختار شكني شده است براي مدتي طولاني و يا   هميشه در ذهن مخاطب ثبت مي شود. . مشخصات يك سربرگ خوب:
يك سربرگ خوب بايد بتواند علاوه بر تركيب بندي رنگ بندي و نوع آوري هويت  شركت يا موسسه مورد نظر را به خوبي نشان دهد كه در يك سربرگ خوب بايد   طراحي به گونه اي باشد كه همه موارد لازم از جمله نام شركت، حيطه فعاليت به    صورت كلي، تاريخ، شماره پيوست و آدرس و شماره تلفن و فكس و هم چنين ايميل   گنجانده شود.
انتخاب فونت مناسب در ارتباط با موضوع سربرگ نيز الزامي است.

با توجه به مطالب ارائه شده يك مشخصه (نشانه) خوب باعث فروش محصول يا   تاييد يك پروژه خواهد شد. در طراحي اين عناصر گرافيكي براي موفقيت در بازار    جهاني انعطاف پذيري يك راهنما است. يك طراحي حروف بايستي روي كاغذ، از  طريق فكس يا روي اينترنت و به سادگي در هر زباني قابل تشخيص باشد. رنگ و  شكل بايستي به دقت در نظر گرفته شود تا در تمام فرهنگ ها تاثير پذير باشد.    در سبك نبايد محدوديت زماني وجود داشته باشد و مد روز و جريانات جاري  نبايد  بر آن تاثير بگذارد.

 

                          وبسايت رسمي كانون آگهي و تبليغات واژه گستر  


X