پنج شنبه 1393/4/5

تعرفه شبکه IFILM

  نوشته شده توسط: مهدی حاجی اسماعیلی   
ثانیه ای 55000 تومان

پرداخت نقدی:

پخش 7 بار در روز ( 3 بار باس اصلی از ساعت 17 تا 22)


2بار از ساعت 1 بامداد تا 7 صبح

2 بار از ساعت 7 صبح تا 17


پرداخت چکی :

پخش 3 بار ( 1 بار در باس اصلی از ساعت 17 تا 22


1 بار از ساعت 1 بامداد تا 7 صبح

1 بار از ساعت 7 صبح تا 22


در هر دو صورت نقدی یا چکی شما فقط هزینه یک نو بت پخش در روز را پرداخت خواهید نمود و الباقی درصد
 پخش اضافه تشویقی میباشد


تهران ، میدان فاطمی ، خ شهید گمنام ، بالاتر از تالار وزارت کشور ، پلاک ۳۴ ، واحد ۱۱
تلفن :  ۶۹ ۹۵ ۲۶ ۴۴   -۲۸۳ ۶۶ ۶۶۰ -۸۸۹۹۲۰۴۰                                         فکس:۸۸۹۹۲۰۴۱
                             همراه : ۳۱۶۶ ۱۵۵ ۰۹۱۲       مهدی حاجی اسماعیلی
E-mail: vajegostar@yahoo.com

وبسایت رسمی کانون آگهی و تبلیغات واژه گستر         

  http://vajegostar.com/

X