پنج شنبه 1393/4/5

خلاصه تعرفه پخش پیام های بازرگانی

   نوشته شده توسط: مهدی حاجی اسماعیلی    

طبق دستور العمل  سازمان صدا و سیما
 
حداقل بودجه برای پخش یک آگهی مبلغ پنج میلیون تومان میباشد
حد اقل تایم یک آگهی 10 ثانیه میباشد
به کلیه آگهی ها اضافه پخش تعلق  میگیردکه بعضی از آنها را خیلی مختصر میگوییم.
 1-پرداخت نقدی 200%
2-حضور اولین بار 150%
3- هدفمندی یارانه ها :     خدمات : 35%        صنایع دستی و فرش دستباف  70%
                                     کشاورزی 55%                         صنعت 45 %
4- پخش ماهانه که درصد آن به مبلغ آورده شده شما بستگی دارد
5- قرارداد نوع (ج) 200 %

این ضرایب به مبلغ آورده شما اضافه خواهد شد

مثال :

مبلغ آورده بیست و سه میلیون تومان

200% پرداخت نقدی  +  150% حضور اولین بار  +  135% ضریب ماهانه + 200% قرارداد نو (ج)
+ هدفمندی یارانه ها صنایع 45% +  مالیات بر ارزش افزوده 10% = 740% کل اضافه پخش

23/000/000 تومان * 740% = 170/200/000 تومان + 23/000/000 تومان = 193/200/000 تومان

جمع کل پخش :

با مبلغ 23/000/000 تومان مبلغ 193/200/000 تومان پخش انجام میشود.

لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید
تهران ، میدان فاطمی ، خ شهید گمنام ، بالاتر از تالار وزارت کشور ، پلاک ۳۴ ، واحد ۱۱
تلفن :  ۶۹ ۹۵ ۲۶ ۴۴   -۲۸۳ ۶۶ ۶۶۰ -۸۸۹۹۲۰۴۰                                         فکس:۸۸۹۹۲۰۴۱
                             همراه : ۳۱۶۶ ۱۵۵ ۰۹۱۲       مهدی حاجی اسماعیلی

X