پنج شنبه 1393/4/5

چگونه یک قرارداد منعقد میشود؟

به طور کلی قراردادهای پخش تبلیغات تلویزیونی با صداوسیما به صورت سه طرفه منعقد می گردد.
طرف اول قرارداد اداره کل بازرگانی صداوسیما، طرف دوم صاحب آگهی (ارائه دهنده کالا یا خدمات) و طرف سوم کانون تبلیغاتی واژه گستر می باشد.
سپسبا توجه به میزان بودجه (مبلغ قرارداد) صاحب آگهی، برای آن شرکت اعتباری معادل مبلغ قرارداد (نقدی یا اقساطی) باز می شود، از این به بعد صاحب آگهی می تواند از طریق مشاوره کانون تبلیغاتی واژه گستر نسبت به انتخاب و سفارش پخش در برنامه های مناسب تلویزیونی اقدام نماید.
پس از بررسی و ارزش گذاری برنامه های تلویزیونی به تناسب محصول مورد تبلیغ و همچنین تعیین نوع ومیزان مخاطب برنامه های انتخاب شده، اقدامات لازم جهت پخش تیزر انجام می گیرد که کلیه امور اداری مربوط به این کار از طریق کانون تبلیغاتی واژه گستر صورت می پذیرد.
انتخاب برنامه ها و تعداد تکرار در هر برنامه، به صورت کامل تحت اختیار صاحب آگهی بوده و زیر نظر کانون اجرایی می گردد.
قراردادهایپخش تلویزیونی به تناسب میزان بودجه، نحوه پرداخت و نوع محصول مورد تبلیغ شامل تخفیفات و اضافه پخش های متنوعی می شوند، همچنین بخشنامه های مقطعی برای پخش های رایگان اضافی در طول سال صادر می شود که بهتر است صاحب آگهی با توجه نظر مشاوران کانون زمان بندی و برنامه ریزی پخش های خود را انجام دهد.
روند پخش تا زمان اتمام بودجه قرارداد ادامه دارد.

کانون تبلیغاتی واژه گستر طبق برنامه ای مدون، ضمن زیر نظر گرفتن مستمر روند پخش تبلیغات صاحب آگهی، در چند مرحله اجرایی نتایج فروش محصولات را بررسی می نماید تا با ایجاد تغییرات مناسب ، نتایج کمپین تبلیغاتی به بالاترین میزانفروش و بازده مالی نزدیک شود.
این سیستم تبلیغاتی طی یک برنامه تحقیقاتی سه ساله توسط کانون تبلیغاتی واژه گستر مدون شده، که در چند سال اخیر باعث رضایت حداکثری مشتریان واژه گستر شده است.

 

برچسب ها: چگونه یک قرارداد منعقد میشود؟ ، تنظیم قرارداد ، نحوه بستن قراداد ،


برچسب‌ها: چگونه یک قرارداد منعقد میشود, تنظیم قرارداد, نحوه بستن قراداد
X